Renta socjalna z MOPS 2019

renta socjalna

Renta socjalna jest dodatkowym świadczeniem społecznym ze strony państwa, wypłacanym obywatelom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto ma prawo się o nią ubiegać? W jakich sytuacjach może zostać zawieszona i czy wyklucza pracę zarobkową? I wreszcie jaka będzie jej wysokość w roku 2019?

Kto może się ubiegać o rentę socjalną – podstawa prawna i ogólne zasady

Kwestie związane z rentą socjalną mają swoje umocowanie prawne w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, której znowelizowaną treść możemy znaleźć w dzienniku ustaw. Postanowienia rzeczonego dokumentu dotyczą obywateli polskich zamieszkujących terytorium RP, cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt lub karty pobytu, a także obywateli państw trzecich, którzy przebywają w kraju z uwagi na podjęcie studiów i pracy sezonowej, lub pracujących na podstawie praw wynikających z posiadanej wizy. Przepisy te stanowią co ważne, że renta przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia organizmu powstałego:

  • przed ukończeniem 18. roku życia;
  • w trakcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia;
  • podczas studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osoby uprawnione mogą się ubiegać o rentę socjalną stałą lub okresową – zależnie od tego czy niezdolność do pracy jest tymczasowa czy też nie. Co ważne wypłaceniem rent zajmuje się jedynie zakład ubezpieczeń społecznych – wskazówek odnośnie potrzebnych dokumentów możemy natomiast oczekiwać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, zwanych popularnie MOPS lub GOPS, zależnie od usytuowania w gminie miejskiej lub wiejskiej. W przypadku pobierania renty socjalnej z ZUS można się jednak zwrócić z zapytaniem o dodatek pielęgnacyjny właśnie do wspomnianego ośrodka. Najistotniejszym dokumentem w kontekście składania wniosku o rentę socjalną (które składa się we właściwym ZUS) jest aktualne orzeczenie lekarza o niezdolności do pracy, do którego załączone zostają inne wymagane dokumenty, w tym oczywiście wniosek, który można znaleźć na stronie internetowej ZUS lub w samym zakładzie.

Renta socjalna a praca

Pobieranie renty nie wyklucza innej pracy zarobkowej, lecz zarobki te muszą być ograniczone do 70% przeciętnego wynagrodzenia. W przeciwnym wypadku renta zostanie zawieszona za miesiąc w którym otrzymujemy przychód, o czym należy zawiadomić ZUS. Samo świadczenie jest też obarczone opodatkowaniem, uwzględniając zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie. W przypadku tymczasowego aresztowania lub pobytu w zakładzie karnym można wnioskować jedynie o 50% przysługującej renty, pod warunkiem, że kwota przeznaczona będzie na opłacenie należności za wynajmowane mieszkanie, co należy następnie potwierdzić. Waloryzacja wysokości świadczeń jest dokonywana co roku i jest uzależniona od inflacji w gospodarstwach emeryckich oraz równowartości 20% realnego wzrostu płac w roku poprzedzającym. Tym samym w praktyce oznacza to, że do końca lutego bieżącego roku obowiązuje kwota 1029,80 zł miesięcznie, która od pierwszego marca 2019 będzie podniesiona do kwoty 1100 zł na miesiąc.

Osoby nie posiadające stałych, udokumentowanych dochodów mają problem z uzyskaniem kredytów bankowych, ponieważ nie posiadają zdolności kredytowej. Naprzeciw takim sytuacjom wychodzą pozabankowe instytucje finansowe, które oprócz szybkich pożyczek oferują również długoterminowe pożyczki na raty. Sprawdź – ranking bezpiecznych pożyczkodawców, przygotowany i sprawdzony przez naszych analityków. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *