Pożyczki bez baz: co warto o nich wiedzieć?

pozyczka bez baz

Oferty pożyczek bez sprawdzania baz to zjawisko, z którym obecnie bardzo często możemy spotkać się w odniesieniu do działań marketingowych szeroko rozumianych podmiotów pozabankowych.

Należy jednak pamiętać, że marketing przeważnie znacząco różni się od rzeczywistej oferty przedstawianej przez daną instytucje. Co więcej, kwestia jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ termin „podmioty sektora pozabankowego” lub też „firmy pozabankowe” stanowią uogólnienie i mogą odnosić się do instytucji o różnym statusie prawnym oraz różnym poziomie bezpieczeństwa świadczonych usług.

Pożyczki bez baz: czy coś takiego istnieje?

Przede wszystkim należy doprecyzować pojęcie „firmy pozabankowe„. Przez ten rodzaj podmiotów można bowiem rozumieć:

  •  Instytucje pożyczkowe działające zgodnie z Ustawą o Kredycie Konsumenckim
  •  Parabanki

W przypadku oferty instytucji pożyczkowych, zjawisko pod tytułem pożyczki bez baz de facto nie występuje. Co prawda, można spotkać różnego rodzaju reklamy, które sugerują, że dana firma nie sprawdza baz, jednak rzeczywistość przedstawia się inaczej: instytucje pożyczkowe zawsze dokonują weryfikacji zdolności kredytowej klienta poprzez sprawdzenie jego danych w określonych bazach. Różnica może polegać jedynie na tym, jakie konkretnie bazy sprawdza dana instytucja pożyczkowa. Przykładowo, niektóre instytucje pożyczkowe rzeczywiście nie sprawdzają danych klienta w Biurze Informacji Kredytowej(BIK), lecz korzystają z baz KRD.

Czy jednak oznacza to, że negatywna historia w bazach niejako z zasady „wyrzuca” nas poza zakres dostępności pożyczek w instytucjach pożyczkowych? Niekoniecznie. Niektóre z podmiotów tego rodzaju oferują także pożyczki dla osób zadłużonych lub nawet pożyczki dla osób mających zajęcie komornicze. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji pożyczkodawca pominie informacje dostępne w bazach: po prostu negatywna historia kredytowa może zostać przez klienta w pewien sposób „zrekompensowana”, np. poprzez zabezpieczenie pożyczki lub też wykazanie realnej zdolności kredytowej.

Pożyczki bez baz w parabankach

Reklamy pożyczek bez baz odnoszą się rzecz jasna również do oferty tzw. parabanków. Co więcej, w tym przypadku bardzo często zdarza się, że dany podmiot naprawdę nie sprawdza danych klienta w żadnych bazach. Czy jednak oznacza to, że warto korzystać z usług parabanków? W żadnym wypadku. Pamiętajmy, że parabanki to podmioty, które udzielają pożyczek przeważnie dzięki zręcznemu omijaniu przepisów polskiego prawa. Wiele parabanków znajduje się także na Liście Ostrzeżeń KNF.

Dlaczego jednak usługi parabanków wiążą się ze sporym ryzykiem dla klienta? Podmioty tego rodzaju nie widnieją w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych działającym przy KNF. Oznacza to, że kontrola ich działalności np. przez KNF czy też przez UOKiK nie przebiega w taki sam sposób, jak ma to miejsce w odniesieniu do instytucji pożyczkowych. Z tego powodu, parabanki nierzadko oferują np. pożyczki na warunkach niezgodnych z zapisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim lub też umieszczają w umowach z klientami zapisy definiowane przez UOKiK jako klauzule niedozwolone.

Łatwy dostęp do oferty parabanków w żadnym wypadku nie oznacza więc, że oferta podmiotów tego rodzaju powinna być uznawana za atrakcyjną dla klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *