Podaż i popyt – czym są ?

Ekonomia i finanse nie są mocną stroną Polaków. Rodacy nie mają w zwyczaju interesować się finansami, a co więcej wiedzę z tego zakresu uznają za niepotrzebną. Taki stan potwierdziło badanie przeprowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Na badanych 30 krajów, Polska zajęła ostatnie miejsce. Przytaczamy podstawowe pojęcia ekonomiczne, podaż i popyt, które nam wszystkim, jako konsumentom, powinny być bliskie.


Czym jest popyt?

Działania konsumentów nie są bez znaczenia. Popyt to nic innego jak ilość dobra, którą my jako nabywcy, mamy chęć kupić po określonej cenie. Popyt zatem wiąże się z ceną określonego dobra oraz ilością, którą kupujący są skłonni nabyć w określonym czasie. Głównym determinantem wielkości popytu jest cena. Prawo popytu opisuje tę zależność i głosi, że wielkość popytu na określone dobro zmienia się w odwrotny sposób do jego ceny. Oznacza to, że jeśli cena danego dobra będzie rosła, wielkość popytu na nie będzie spadać. Z kolei jeśli cena ulegnie obniżeniu, wartość popytu się zwiększy. Prawo popytu mówi o tych samych warunkach. 

Co wpływa na wielkość popytu?

Na kształtowanie popytu wpływają różne czynniki. Popyt rośnie wraz ze wzrostem dochodów konsumentów. Na popyt na dane dobro istotny wpływ ma zmiana cen produktów zamiennych (dóbr substytucyjnych), czyli takich, które mogą zastąpić to dobro. Jako przykład może posłużyć tutaj masło i margaryna. O popycie decyduje również zmiana cen towarów (usług), które wzajemnie się uzupełniają, czyli tzw. dóbr komplementarnych, np. samochód i paliwo. Nie bez znaczenia dla wielkości popytu pozostają działania marketingowe. Dobrze zaplanowana kampania reklamowa może istotnie zachęcić konsumentów. Preferencje konsumentów wobec zmieniającej się mody również kształtują popyt. Jak widać, dla popytu istotni jesteśmy my wszyscy, jako konsumenci i to jakie działania podejmujemy.

Co kryje się pod pojęciem podaży i jaki jest jego związek z popytem?

W odróżnieniu od popytu, podaż odnosi się do zachowań i działań podejmowanych przez producentów dóbr, a konkretniej do zależności między ceną danego dobra a jego ilością na rynku dostarczoną przez producentów. Wielkość podaży wskazuje na ilość dobra, którą producenci są skłonni zaoferować (wyprodukować i dostarczyć) na rynku w danym czasie i po określonej cenie.

Zgodnie z prawem podaży, im wyższa cena za określone dobro, tym większa jego ilość zostanie zaoferowana na rynku. Cena tutaj również jest istotna i to ona wpływa na to, ile danego dobra znajduje się na rynku. Poza tym istotne są również koszty produkcji. Im wyższe, tym niższa podaż. Do spadku podaży przyczynić się mogą również czynniki losowe, np. susza powoduje mniejsze plony w rolnictwie, przez co na rynku pojawia się mniej warzyw i owoców (do tego ich cena jest wyższa). Na skutek podjęcia działań przez rząd państwowy może dojść do zmniejszenia ilości dobra na rynku, np. wskutek nałożenia wysokiego cła. Nie można zapomnieć o popycie. To także czynnik kształtujący podaż. Wraz ze wzrostem popytu na określone dobro dochodzi do zwiększenia jego produkcji, co oznacza zwiększenie podaży. 

Sprawdź także: Ranking całodobowych pożyczek dla firm i osób prywatnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *