Kryptowaluty opodatkowane od 2019 roku ?

kryptowaluty

W roku 2019 wchodzą do polskiego systemu podatkowego nowe przepisy zmieniające zasady obrotu i podatku dochodowego w obszarze wirtualnych walut. Ostatecznie dochody pozyskiwane z obrotu kryptowalutami będą teraz opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Nowe przepisy mają tyle samo przeciwników jak i zwolenników. Z jednej strony regulacje rynku kryptowalut uporządkują ten chaotyczny dość obszar, a z drugiej strony część tych regulacji będzie miała niekorzystny wymiar dla podatników uczestników  rynku.

Nowe przepisy dot. rynku kryptowalut

Nowe przepisy wchodzące w życie w 2019 r po raz pierwszy zostały upublicznione w projekcie ustawy z dnia 24 sierpnia 2018r., w dokumentach:

  • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • ustawy – ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Większość z projektowanych zmian ma wejść w życie od  1 stycznia 2019 r.

Nowe regulacje

Chyba najważniejszą zmianą dla podatników interesujących się kryptowalutami będą nowe zasady opodatkowania wirtualnej waluty. Nowo powstały projekt zalicza bowiem kryptowaluty, np. bitcoina a także scentralizowane waluty wirtualne właśnie do kategorii kryptowalut. W konsekwencji zmiany opodatkowania znalazły swoje miejsce również w ustawach o podatku dochodowym PIT i CIT. 

Nowy projekt rozwiązuje kompleksowo wszelkie sprawy związane z opodatkowaniem dochodów powstałych z tytułu obrotu walutami wirtualnymi. Od 2019 roku tego rodzaju przychody będą traktowane jak przychody uzyskiwane z kapitałów pieniężnych lub z zysku kapitałowego. Najważniejszą informacją dla podatnika jest fakt, że przychody nie będą łączone z pozostałymi przychodami z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Jednocześnie podatnik nie będzie mógł odliczyć od pozostałych dochodów strat powstałych z tytułu obrotu kryptowalutami. 

Podatek od obrotu kryptowalut

Obowiązującą stawką podatku będzie 19% a obowiązywać on będzie dla sprzedaży wirtualnej waluty na giełdzie, kantorze oraz na wolnym rynku. Do wyliczenia podatku trzeba będzie uwzględnić przychody pochodzące z wymiany kryptowaluty na środek płatniczy. Podobnie należy potraktować zapłatę walutą cyfrową za różnego rodzaju produkty, usługi a także prawa majątkowe już nie stanowiące waluty wirtualnej oraz regulowanie walutą wirtualną wszelkich innych zobowiązań płatniczych. Jednocześnie jako zasadę będzie stosowało się równoważne traktowanie przychodu z kapitałów pieniężnych i cenę zakupu. 

Wymiana waluty wirtualnej

Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym i to bez względu na to czy odbywa się ona na giełdzie czy w inny sposób. W nowej ustawie opodatkowanie obejmie dochód podatnika co skutkuje uwzględnieniem w kosztach uzyskania przychodu wydatków właściwych dla obrotu kryptowalutami. Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć udokumentowane wydatki nabycia walut wirtualnych poniesionych w danym roku podatkowym, jednak bierze się pod uwagę tylko wydatki zaangażowane bezpośrednio do nabycia i sprzedaży kryptowalut. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *