Kredyty bankowe oraz ich rodzaje

kredyt gotowkowy w banku

Kredyt bankowy jest to umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Na jej podstawie bank zobowiązuje się do wypłacenia kredytobiorcy danej sumy pieniędzy na określony cel i czas. Natomiast kredytobiorca deklaruje się do przeznaczenia pożyczonej kwoty na określony w umowie cel oraz do terminowej jej spłaty razem z odsetkami i prowizją. 

W przeciwieństwie do pożyczek, kredytów udzielać mogą jedynie banki. Mają one w swej ofercie wiele różnego rodzaju kredytów, dzięki czemu mamy możliwość wyboru takiego, który najbardziej będzie pasował do naszej sytuacji i naszych potrzeb. Jednak kredyty możemy podzielić głównie na pięć rodzajów, które występują najczęściej i na ich podstawie banki tworzą swoje własne, konkretne oferty.

Kredyt konsumpcyjny 

Zaciągany głównie na określone potrzeby bieżące takie jak np. zakup telewizora czy remont mieszkania. Jego wysokość zależna jest od indywidualnych możliwości spłaty przez kredytobiorcę. Okres spłaty kredytu konsumpcyjnego wynosi od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Zabezpieczeniem tego rodzaju kredytu są dochody kredytobiorcy lub poręczenie innej osoby.

Kredyt inwestycyjny

Przyznawany jest w celu powiększenia majątku trwałego kredytobiorcy np. zakup akcji. Przyznanie takiego kredytu zależy od analizy danego przedsięwzięcia przez bank. Jeśli jej wynik będzie pozytywny wypłacona zostanie wówczas dana kwota w całości, w kilku transzach lub w formie linii kredytowej. Jednak w przypadku kredytu inwestycyjnego bank wymaga od kredytobiorcy wkładu własnego, dzięki czemu redukowane jest ryzyko kredytowe.

Kredyt hipoteczny

Ze względu na dużą sumę pieniędzy i długi okres ich spłaty warunki jego udzielenia są dość złożone. Kredyt ten przeznaczony jest głównie na zakup nieruchomości lub realizację inwestycji budowlanej. Jego zabezpieczeniem jest ustanowiona na rzecz banku hipoteka. Kredyt hipoteczny w Polsce od 2013 roku może być udzielony tylko i jedynie w walucie, w której pobierane jest przez kredytobiorcę jego wynagrodzenie.

Kredyt konsolidacyjny 

Przeznaczony jest dla osób, które mają zaciągnięte już inne kredyty. Jest on połączeniem większej ilości zobowiązań w jeden kredyt oraz (najczęściej) przedłużenie okresu jego spłaty. Jest to forma ułatwienia spłaty wcześniejszych zobowiązań, dzięki której możliwe jest obniżenie raty miesięcznej oraz zredukowanie kosztów obsługi kredytu.

Karta kredytowa

Dzięki niej banki przyznają określony limit kredytowy do wykorzystania przez posiadacza karty. W przypadku karty kredytowej istnieje okres bezodsetkowy (grace period), dzięki któremu po spłacie pełnej kwoty w określonym czasie nie są naliczane odsetki od niej. Możliwość ta jednak dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych. W przypadku wypłacenia gotówki naliczane są ustalone przez bank odsetki.

Każdy z kredytów dzieli się także pod względem okresu jego spłaty, w związku z czym wyróżniamy kredyty:

  • krótkoterminowe – udzielane na okres do 1 roku
  • średnioterminowe – termin spłaty wynosi od 1 roku do 3 lat
  • długoterminowe – udzielane na okres powyżej 3 lat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *